Logo

l’avant-garde

l’avant-garde begeleidt jongeren en volwassenen die uitzonderlijk goed kunnen redeneren, om zichzelf en hun plaats in de wereld te vinden. Vanuit een pluralistische visie trekken we alle existentiële registers open. Enkel vanuit het diepst van onze gedachten, wanneer we alles in vraag durven stellen, kunnen we onszelf herkennen en onze eigen manier van mens-zijn laten doorbreken.

We gebruiken technieken uit westerse en oosterse (belichaamde) filosofie, theater, performance, improvisatie, verhalen vertellen, gevechtssport en muziektherapie. Hiermee leggen we onze ideeën over onszelf en de wereld bloot, en krijgen we toegang tot een intensere ervaring van te leven.

Meer info vindt u hier.