info

Een sappig en verteerbaar overzicht van recente en praktijk-relevante wetenschappelijke bevindingen over cognitieve begaafdheid

Herken je dit?

Beschrijving:

Een onderbouwde aanpak van onderwijs, begeleiding en opvoeding van cognitief begaafden vereist dat je op de hoogte blijft van recent wetenschappelijk onderzoek. Dit is niet vanzelfsprekend. Veel practici (leerkrachten, clinici, experten begaafdheid, etc.) hebben geen toegang tot wetenschappelijke artikelen. Soms zijn de artikelen zo saai, of de statistieken zó complex, dat je bij het lezen van de samenvatting de handdoek al in de ring wil gooien. Bovendien is het niet eenvoudig om door de formules heen te zien dat een boerenknol opgetut wordt tot een parade-paardje. Het is ook uitdagend om de wetenschappelijke conclusies te vertalen naar jouw praktijk of klas.

Om hieraan tegemoet te komen, organiseert modesto vzw vier keer per jaar een webinar “De wetenschappelijke injectie”. Daarin wordt een beknopt overzicht gegeven van het recent wetenschappelijk onderzoek dat relevant is voor de praktijk.

Wat kan je verwachten?

  • Een bondig, thematisch overzicht van nieuwe wetenschappelijke bevindingen
  • Inspirerende onderzoeksvragen op het scherpst van de snede
  • Een lijst met een selectie van niet te missen artikelen heet van de naald.

Volgende tijdschriften maken deel uit van de update: Gifted Child Quarterly, Roeper Review, Gifted and Talented international, Journal for the education of the gifted, Journal of advanced academics, High ability studies, Journal of Personality and Social Psychology, Psychological Review, Psychological Science,

Datum en tijd?

Laatste WI: 2 december van 10u tot 12u of van 19u tot 21u. (Identieke sessies, je kan de tijd kiezen die je het beste ligt)

Kostprijs?

De kostprijs is 50 euro.

Inschrijven?

Je schrijft je in door het bedrag over te schrijven naar rekeningnummer IBAN: BE44 7370 5359 2745 op naam van “Stijn Smeets” met vermelding van “WI”, je naam en je emailadres. Ik maak gebruik van deze informatie om je een zoom-link te sturen ten laatste één dag vóór het webinar. Wie zich inschrijft voor meerdere webinars krijgt voorrang, maar je kan je voor elk webinar ook afzonderlijk inschrijven.

Lesgever

Dr. Stijn Smeets is psycholoog (Master of Science, KULeuven) en wetenschapper (PhD Vanderbilt University, USA; research fellow KU Leuven; fulbright fellow). Hij is gespecialiseerd in de ontwikkeling van cognitief talent en werkte o.a. voor de Study of Mathematically Precocious Youth (Vanderbilt University, 40-jaar lange longitudinale studie), Vanderbilt’s Programs for Talented Youth, Modesto vzw (oprichter), CBO Nijmegen (Radboud Universiteit), Project Talent (KULeuven), de Expertisecel Begaafdheid (PraxisP, KULeuven; mede-oprichter) en l’avant-garde (www.lavantgarde.be). Meer info vindt u hier.

Referenties

'Stijn brengt wetenschappelijk onderbouwde kennis op zeer interessante wijze. Scherp samengevat, ook speels en vooral: geplaatst in een groter en dieper geheel van filosofisch begrijpen, menselijk leven en persoonlijk ontwikkelen. Dit faciliteert verdiept bewustzijn van waar je als begeleider, onderzoeker en mens staat, welke aannames je hanteert, welke ideeën welk waarheidsgehalte kennen, in welke sociaal-culturele context je werkt en welke ontwikkeling je faciliteert. Bovendien schuwt Stijn het niet om straight-forward zijn positie te duiden en te onderbouwen, dit te midden van ongedwongen openheid richting ieders inbreng en sensitief begrip van de complexiteit van talent - & persoonsontwikkeling. Zó is het prettig verbinden en leren met elkaar!' -Lotte van Lith

'Ik heb genoten van de wetenschappelijke injectie. Stijn maakt het overzichtelijk en overgiet het geheel met humor en lichtheid. Ik vind het heerlijk om nieuwe kennis tot me te nemen en dit is een heel fijne manier. Dank!' -Jente van der Woude

'Stijn weet als geen ander de vertaalslag te maken van de wetenschappelijke literatuur naar het werkveld. Hij somt niet op, maar geeft duiding. Hij wijst op hiaten, suggereert opportuniteiten, overschouwt waar gewenst en zoomt in waar nodig. Samengevat: de gastheer floreert, de aanwezigen smullen. De injectie doet meer dan haar werk!' -Ignace Ryheul