Over ons


“Mijn persoonlijke missie is de kwaliteit van leven voor iedereen te verhogen door cognitief en /of creatief begaafde kinderen en jongeren te helpen gelukkige en productieve levens te leiden.”


Dr. Stijn Smeets is psycholoog (Master of Science, KULeuven) en wetenschapper (PhD Vanderbilt University, USA; research fellow KU Leuven; fulbright fellow), muzikant en transspirituele monnik. Hij is gespecialiseerd in de ontwikkeling van cognitief talent en werkte o.a. voor de Study of Mathematically Precocious Youth (Vanderbilt University, 40-jaar lange longitudinale studie), Vanderbilt’s Programs for Talented Youth, Modesto vzw (oprichter), CBO Nijmegen (Radboud Universiteit), Project Talent (KULeuven), de Expertisecel Begaafdheid (PraxisP, KULeuven; mede-oprichter) en l’avant-garde (www.lavantgarde.be).

Zijn interesse is momenteel de existentiële zelfontwikkeling van cognitief en creatief begaafde kinderen, jongeren en volwassenen. Daartoe richtte hij l’avant-garde op, waar hij jongeren en volwassenen begeleidt om zichzelf en hun plaats in de wereld te vinden (www.lavantgarde.be). Hij is verbonden aan the House of the beloved (www.houseofthebeloved.eu), een centrum voor belichaamde filosofie, waar hij experiëntiëel en artistiek onderzoek doet naar onder andere existentiële zelfontwikkeling en hedendaagse (inclusief atheïstische) spiritualiteit.  Eén van zijn onderzoeksvragen: Hoe kunnen jongeren ondersteund worden in het omgaan met existentiële vragen in een tijd waarin alle grote waarheden onhoudbaar zijn gebleken? Tot slot, begeleidt hij bij Avondgloed terminale patiënten, hun families en zorgverleners van de terminale diagnose tot het levenseinde (www.avondgloed.be)

Meer informatie: CV – Stijn Smeets