Privacy Policy en disclaimer

De gegevens op deze website zijn uitsluitend bedoeld als algemene, indicatieve informatie. Geen rechten kunnen hieruit afgeleid worden. De informatie op deze website heeft een louter informatief doel en kan niet gebruikt worden als juridisch advies of in het kader van een juridische aangelegenheid of procedure.

Modesto is niet aansprakelijk voor enige schade die uit een fout of onvolledigheid op deze website en/of gebruik van deze website zou kunnen voortvloeien.

Hoewel Modesto de toepasselijke wetgeving inzake privacy zal respecteren indien/waar van toepassing, wordt u er uitdrukkelijk op gewezen dat informatie verzonden naar Modesto via het internet of deze website niet beveiligd noch confidentieel is. Het verzenden van informatie naar Modesto of ontvangen van Modesto op zich via deze website doet daarenboven geen klant-opdrachtgever-relatie ontstaan.

Bij gebruik en consultatie van deze website gaat u akkoord met deze voorwaarden. Alle geschillen in verband met de website, inclusief deze i.v.m. de inhoud of informatie verzonden via deze website, zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

Modesto is gevestigd te 3700 Tongeren, Hazelereik 44.

Voor meer informatie, contacteer ons.